In English
MelkerLarsson.Com
Tunnelbanans depåanläggningar

Hammarbydepån
I slutet av 40-talet flyttade dåvarande SS sin centralverkstad från Råsunda till Hammarby, i samband med att tunnelbanan Slussen - Hökarängen invigdes 1950 kom Hammarbydepån att under några år att fungera som depå för den södra delen av det som i dag benämns gröna linjen. Efter det att Högdalsdepån tagits i drift, 1957, flyttades det dagliga underhållet av tunnelbane- fordonen från Hammarby till Högdalen. Därefter har Hammarby enkom fungerat som centralverkstad för tunnelvagnar. Depån har anslutning till trafikspår vid stn Skärmarbrink.

Högdalsdepån
Togs i drift 1957,  i samband med att sträckan Hötorget - Slussen öppnades, i och med detta knöts det som idag benämns som gröna linjen ihop. Dessförinnan hade denna utgjorts av två separata banor, södra delen: Slussen - Högdalen/Hökarängen och den västra delen Hötorget - Hässelby gård. Högdalsdepån inrymmer i dag ca hälften av de fordon som trafikerar den gröna linjen, samtliga är av typen C20. Då det fortfarande finns verkstadsplatser anpassade för de äldre fordon av typen Cx i Högdalen utförs en del större arbeten även på fordon av denna typ i Högdalen, främst gäller detta fordon som hör hemma på den röda linjen. Depån har anslutning till trafikspår vid stn Högdalen.

Nybodadepån
Togs i drift 1945, då som spårvagnsdepå, inför öppnandet av den sydvästra tunnelbanan (röda linjen) 1964 byggdes depån om och anpassades för underhåll och uppställning av tunnelbanefordon. I Nybodadepån underhålls i dag de fordon som trafikerar den röda linjen, ca 2/3 av fordon är av typen C20 och ca 1/3 av fordonen är av typen Cx (C6 och C14). Depån har anslutning till trafikspår dels till stn Liljeholmen, dels via ett tredje spår mellan Liljeholmen och Aspudden.

Rissnedepån
Togs i drift 1975, i samband med att tunnelbanelinjen T-centralen - Hjulsta öppnade. I Rissnedpån underhålls idag de fordon som trafikerar den blåa linjen, varav ca hälften är av typen C20 och den andra hälften är fordonen är av typen Cx (C14 och C15) Depån har anslutning till trafikspår dels till stn Hallonbergen, dels till stn Rinkeby.

Vällingbydepån
Togs i drift 1952, i samband med att tunnelbanelinjen Hötorget - Vällingby öppnade. Vällingbydepån inrymmer i dag ca hälften av de fordon som trafikerar den gröna linjen, samtliga är av typen C20. Vällingbydepån benämndes tidigare Spångahallen. Depån har anslutning till trafikspår dels till stn Råcksta, dels till stn Vällingby.


Webmaster

© M Larsson 2009